Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก อบจ.
มติ ก อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (01 พ.ค. 2560)  
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (21 พ.ย. 2559)  
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (21 พ.ย. 2559)  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององคึ์การบริหารส่วนตำบลเมือง (21 พ.ย. 2559)
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (09 ต.ค. 2559)
รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (06 ก.ค. 2559)
แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (10 มิ.ย. 2559)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (09 มิ.ย. 2559)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2560) (09 มิ.ย. 2559)
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ ตาม พ.ร.บ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ (26 พ.ค. 2559)
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ (26 พ.ค. 2559)
การดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง (25 เม.ย. 2559)
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 มี.ค. 2559)
คำแนะนำเรื่องการชำระภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีป้าย (11 ก.พ. 2559)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (16 ธ.ค. 2558)
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององคึ์การบริหารส่วนตำบลเมือง (25 พ.ย. 2558)
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (15 ต.ค. 2558)
คู่มือประชาชน (ต่อ) (27 ส.ค. 2558)
คู่มือประชาชน (ต่อ) (27 ส.ค. 2558)
คู่มือประชาชน (27 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองทุนขยะรับซื้อขยะที่บ้... (14 มิ.ย. 2560)  

โครงการกำจัดวัชพืชและผักต... (05 มิ.ย. 2560)  

Big Cleaning DAY ณ วัดศรี... (31 พ.ค. 2560)  

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ... (26 พ.ค. 2560)

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ... (24 เม.ย. 2560)

กองทุนขยะรับซื้อขยะที่บ้า... (17 เม.ย. 2560)

กองทุนขยะรับซื้อขยะที่บ้า... (16 เม.ย. 2560)

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยก... (12 เม.ย. 2560)

กองทุนขยะรับซื้อขยะที่บ้า... (11 เม.ย. 2560)

พิธียกช่อฟ้า/ฉัตร ศาลาปฏิ... (11 เม.ย. 2560)

พิธีเปิดจุดตรวจร่วม/จุดบร... (10 เม.ย. 2560)

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน... (31 มี.ค. 2560)

กองทุนขยะรับซื้อขยะที่บ้า... (25 มี.ค. 2560)

การเลี้ยงและการผลิตเป็ดเท... (24 มี.ค. 2560)

ประชาคมจัดทำแผนชุมชน ณ วั... (23 มี.ค. 2560)

ประชาคมจัดทำแผนชุมชน ณ วั... (22 มี.ค. 2560)

ประชาคมจัดทำแผนชุมชน ณ อา... (21 มี.ค. 2560)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโร... (21 มี.ค. 2560)

ประชาคมจัดทำแผนชุมชน ณ วั... (20 มี.ค. 2560)

ประชาคมจัดทำแผนชุมชนณ ศูน... (17 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน (รถบรรทุกขยะ) (12 มิ.ย. 2560)  
ราคากลางงานก่อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (9 โครงการ) , โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคั... (04 พ.ค. 2560)  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.20 เม... (07 เม.ย. 2560)  
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.20 เมตร ย... (22 มี.ค. 2560)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (29 ก.ย. 2559)
รายชื่อผู้ชนะที่เข้าเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอน... (19 ส.ค. 2559)
รายชื่อผู้ชนะที่เข้าเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอน... (19 ส.ค. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์... (29 ก.ค. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสร... (29 ก.ค. 2559)
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงก... (14 ก.ค. 2559)
ราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ก่อสร้างต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (14 ก.ค. 2559)
รายชื่อผู้ชนะที่เข้าเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (13 ก.ค. 2559)
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (20 มิ.ย. 2559)
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วง... (17 มิ.ย. 2559)
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยข้างห้องสมุดประชาชนเฉลิ... (17 มิ.ย. 2559)
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ทางเข้าแยกห้องสมุดประช... (17 มิ.ย. 2559)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (01 มิ.ย. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองตกลงซื้อขายพัสดุตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25... (07 มี.ค. 2559)
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (17 ก.พ. 2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/ตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม... (28 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย 
เลขที่  362  หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000  
โทรศัพท์ :  โทรสาร :  อีเมล์ : admin@tambonmuang.go.th

www.tambonmuang.go.th