องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 159
เดือนนี้ 2,988
เดือนที่แล้ว 7,010
ทั้งหมด 38,380

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระาำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระาำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศผลผู่้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file 2020-02-27 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปรัิมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ฯลฯ (ดู : 24) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file 2020-02-27 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ (ดู : 18) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file 2019-02-25 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ดู : 90) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file 2019-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะเเบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (e-bidding) (ดู : 73) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file 2019-02-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก หมู่ที่ ุ๖ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยวีธีประกวดราคาอเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 105) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file 2019-01-18 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีัประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (ดู : 118) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file 2019-01-11 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีัประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (ดู : 87) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file 2019-03-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดย วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (ดู : 79) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo 2020-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6000 ซีซี ฯลฯ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (ดู : 14) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file 2018-10-19 ประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562 (ดู : 128) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file 2018-10-19 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ดู : 127) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file 2018-08-10 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (ดู : 198) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file 2018-08-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5 (ดู : 147) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file 2018-07-16 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5 (ดู : 233) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร