messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331 |
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343 |
2018-11-09 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 119 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408 |
2018-11-09 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รายจ่ายค้างจ่าย พ.ศ.2561) (ดู : 123) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416 |
2018-11-21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสามแยก หมู่ ๖) (ดู : 147 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405 |
2018-11-22 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 108) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403 |
2018-11-28 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสามแยกหมู่ ๖) (ดู : 109) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415 |
2018-11-28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) (ดู : 119) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394 |
2018-12-07 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) (ดู : 99) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398 |
2019-01-29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก หมู่ 6 (ดู : 128) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417 |
2019-02-11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ รถบรรทุกขยะเเบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ] (ดู : 86 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412 |
2019-02-12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ รถบรรทุกขยะเเบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ] (ดู : 84) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1