messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยสามัญ สมัยที่่ ๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วัน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ วัน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วัน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วัน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
รายงานประชุมสภา วันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
รายงานประชุมสภา วันที่ 5 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1