องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 150
เดือนนี้ 2,979
เดือนที่แล้ว 7,001
ทั้งหมด 38,371

การติดต่อหน่วยงาน
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย 
ลขที่  ๓๖๒  หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000  
โทรศัพท์ :  ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕ 

 

นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
สายตรงผู้บริหาร:๐๘๗-๕๔๑๕๐๑๕

 
นางสาวรุ่งนภา ปินะแต
เลขานุการสภา อบต.
สายตรงผู้บริหาร:๐๙๑-๘๖๒๙๙๔๕


สำนักปลัด                                                              กองช่าง
     ๑๐๐ = ประชาสัมพันธ์                                      ๓๐๑ = ธุรการกองช่าง
     ๑๐๑ = ธุรการสำนักปลัด                                  ๓๐๒ = หัวหน้ากองช่าง
     ๑๐๒ = สาธารณสุข                                      กองการศึกษา
     ๑๐๓ = ผู้ช่วยนิติกร                                          ๔๐๑ = ผู้ช่วยกองการศึกษา
     ๑๐๔ = นิติกร                                                   ๔๐๒ = ผอ.กองการศึกษา
     ๑๐๕ = หัวหน้าสำนักปลัด
     ๑๐๖ = ปลัด อบต.เมือง
กองคลัง
     ๒๐๑ = พัสดุ
     ๒๐๒ = ธุรการกองคลัง
     ๒๐๓ = หัวหน้ากองคลัง
     ๒๐๔ = จัดเก็บรายได้
งานป้องกันฯ
     ๐-๔๒๘๑-๒๔๘๗
 
อีเมล์ :admin@tambonmuang.go.th

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร