messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สัญลักษณ์หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕ อีเมล์ :admin@tambonmuang.go.th www.tambonmuang.go.th ช่องทางที่ 1 ติดต่อได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ 362 หมู่ที่ 1 ถ.เลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จ.เลย ช่องทางที่ 2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ ช่องทางที่ 3 ทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ช่องทางที่ 4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail ) : tambonmuang.loei@gmail.com ช่องทางที่ 5 ทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ช่องทางที่ 6 ทางเว็ปไซต์http://www.tambonmuang.go.th
แผนที่หน่วยงาน