messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : ผู้ว่าราชการ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย "แจ๊บใจ๋ไทเลย"แห่งที่ 2 เพื่อให้คนเลยได้มีผัก ผลไม้และอาหารที่ปลอดภัยกิน ณ ตลาดประชารัฐ(์New normal) บ้านกำเนิดเพชรตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3/2/64
ผู้โพส : admin