messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ 12 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแพ ซอยน้ำดื่มปราณี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยสนามบิน ซอยกลางบ้าน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำภู ซอย 6 หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำภู ซอยน้ำบาดาล หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพชรเจริญ ซอยวัดป่าพุทธยาน - สี่แยก อบต.ทองดี หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนและถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกำเนิดเพชร ซอยนาหน่ำ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพนไทรซอยวัดศรีสว่างเทพอรุณ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสามแยก ซอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ 20 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามแยก ซอยนาใหญ่ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกำเนิดเพชร ซอยริมเลย หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพชรเจริญ ซอยร้านเนื้อย่างริมคลอง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำภู ซอยนาหนองไผ่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองผักก้าม ซอยโรงโม่ หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพชรเจริญ ซอยบุญรอด หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ซอย 12 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮิมภู 2 บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮิมภู 1 บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการถมวัสดุคัดเลือก (ดินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำลานกีฬาตำบลเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามแยก ซอยสถานีสูบน้ำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 297
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกำเนิดเพชร ซอยหอพักสามพี่น้อง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบพลังแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ 12 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยกิจวารี หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed ซื้อโครงการถมวัสดุคัดเลือกน้ำพาวหลงเพื่อเป็นสถานีบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคัดเลือกถมคันสระน้ำสาธารณะ บ้านสามแยก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 345
rss_feed ซื้อวัสดุสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 369
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำภู ซอยห้วยหกใหญ่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 391
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนไทร หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 402
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำภู ซอยนายสมาน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 397
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกำเนิดเพชร ซอยโรงน้ำแข็งกิจวารี หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 421
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักก้าม ซอยเฮือนฮักเลย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 373
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 388
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามแยก ซอยสวนแก้วมังกร หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 396
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสนามบิน หมู่ 7 ซอยยายฉลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 404
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้อยสนามบิน ซอยสมาคมสามล้อ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 407
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำภู ซอย 6 หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 394
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผักก้าม ซอยศรีศักดิ์ดา 1 หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 389
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าแพ ซอยประชาสรรค์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 421
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำภู ซอยสะพาน-วัดป่าสันติธรรมฯ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 384
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำภู ซอย 10 หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 379
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 395
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำภู,บ้านน้อยสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 420
51 - 100 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3