ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ชื่อไฟล์ : hqk314pWed111955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้