ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ชื่อไฟล์ : 1WzBX3FWed102525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้