ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเช่ารถแบล็คโฮร PC 60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง