ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ฺสำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง