ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2710 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง