ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง