ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขยายไหล่ทางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านน้ำภู หมู่ 10 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง