ชื่อเรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงเจตจำนงสุจริต ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง นำโดยนายแปลง ศรีสุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง นายปรีชา กัลยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สตอ.หญิงรุ่งนภา ปินะเต ปลัด อบต.เมือง พร้อมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงเจตจำนงสุจริต ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
ชื่อไฟล์ : uZJD9cjThu23443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : X1RvWGZThu23437.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UVCHQu9Thu23448.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rozHyjMThu23453.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ikOBHs2Thu23458.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้