ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : SnO4XamThu94239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้