ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565

ชื่อไฟล์ : 0IIpFJ8Tue21230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้