ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำเนิดเพชรประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง