ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมือง หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านการทำตุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง