ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2090 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง