ชื่อเรื่อง : อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู