ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดบ้านกำเนิดเพชร บ้านเพชรเจริญ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง