ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยลุงหมัก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง