ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อส่งนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง