องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 229
เดือนนี้ 3,616
เดือนที่แล้ว 7,811
ทั้งหมด 51,903

account_box ผู้บริหาร
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 089-9415015
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 089-9415015
นายยุทธเดช อนุกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 093-3281475
นายยุทธเดช อนุกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 093-3281475
นายแปลง ศรีสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 0932753728
นายแปลง ศรีสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 0932753728
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นางสาว รุ่งนภา ปินะเต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 091-8629945
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นายพงศ์ธาดา กีรติเรขา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0534559
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นางปรารถนา โสภากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8721088
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นายไพฑูรย์ อาจแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-7907915
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
นางสาวนิรุบล สิงห์ศิริ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0935242992
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร