องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 176
เดือนนี้ 3,005
เดือนที่แล้ว 7,027
ทั้งหมด 38,397

account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายหนูหล่ำ พักกระโทก
ประธานสภา.อบต.
นายหนูหล่ำ พักกระโทก
ประธานสภา.อบต.
นายสิทธิชัย สุธงษา
รองประธานสภา.อบต
นายสิทธิชัย สุธงษา
รองประธานสภา.อบต
นางสาวรุ่งนภา ปินะเต
เลขานุการสภา อบต.
นางสาวรุ่งนภา ปินะเต
เลขานุการสภา อบต.
นายสมานเกียรติ ทองโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายสมานเกียรติ ทองโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นางมะลิวรรณ์ ยศพิมพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นางมะลิวรรณ์ ยศพิมพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายปรีชา กัลยา
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓
นายปรีชา กัลยา
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓
นางรัตติกาล ปัญญาประชุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นางรัตติกาล ปัญญาประชุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายไพบูลย์ โสสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายไพบูลย์ โสสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นางวิจิตรา สุรินทร์ชมพู
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 5
นางวิจิตรา สุรินทร์ชมพู
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 5
นายยรรยง สุขบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายยรรยง สุขบัว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นางสงัด ดวงสลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นางสงัด ดวงสลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายทองดี โลขันสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายทองดี โลขันสา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายแหลมทอง ธีระนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายแหลมทอง ธีระนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
น.ส.นภาพรรณ จันทร์ชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
น.ส.นภาพรรณ จันทร์ชมพู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายกมล นาสมตรึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายกมล นาสมตรึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายบรรเล็ง ศรีมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายบรรเล็ง ศรีมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายวิว ศรีวิจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายวิว ศรีวิจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายนฤชา โลขันสา
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
นายนฤชา โลขันสา
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
นายประชัน กองเบ้า
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
นายประชัน กองเบ้า
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
นางจันทร สิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นางจันทร สิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร