องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 654
account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
-
ประธานสภา.อบต.
-
ประธานสภา.อบต.
-
รองประธานสภา.อบต
-
รองประธานสภา.อบต
-
เลขานุการสภา อบต.
-
เลขานุการสภา อบต.
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 5
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา.อบต. หมู่ 11
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร