องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 169
เดือนนี้ 2,998
เดือนที่แล้ว 7,020
ทั้งหมด 38,390

account_box ผู้บริหาร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายยุทธเดช อนุกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายยุทธเดช อนุกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายแปลง ศรีสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
นายแปลง ศรีสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร