องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
account_box ผู้บริหาร
นายแปลง ศรีสุนทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 065-1233896
นายปรีชา กัลยา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 062-1958634
นายนิพนธ์ แสนนางชน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 081-7391074
ร้อยตรีสายัญห์ ประเทศสิงห์
เลขานุการนายก อบต.เมือง