องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
account_box ผู้บริหาร
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 089-9415015
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 089-9415015
นายยุทธเดช อนุกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 093-3281475
นายยุทธเดช อนุกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 093-3281475
นายแปลง ศรีสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 0932753728
นายแปลง ศรีสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โทร : 0932753728
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร