องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 158
เดือนนี้ 2,987
เดือนที่แล้ว 7,009
ทั้งหมด 38,379

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี(แบบ ผด.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบผด.1)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo ประกาศเรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo 2020-08-10 ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file 2020-07-12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมือง “กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file 2020-06-10 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 991 |
insert_drive_file 2020-06-19 โครงการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file 2020-01-30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฏิบัติประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file 2020-03-30 การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file 2020-02-03 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file 2020-02-03 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file 2019-12-02 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อ.เมืองเลย จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file 2019-02-28 เศรษฐกิจพอเพียง 30 30 30 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file 2019-25-05 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงษ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร