องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 226
เดือนนี้ 3,613
เดือนที่แล้ว 7,808
ทั้งหมด 51,900

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่องการขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี(แบบ ผด.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบผด.1)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
photo ประกาศเรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
photo 2020-08-10 ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file 2020-07-12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมือง “กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file 2020-06-10 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1027 |
insert_drive_file 2020-06-19 โครงการปรับปรุงอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร