องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และแสดงเจตจำนงสุจริต ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo - วันพฤหัสสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชาคมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo - วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมประชาคมฯ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo - วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชาคมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file ขออนุมัติกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๑๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปี ๒๕๖๔(ขยายรอบ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
1 - 20 (ทั้งหมด 69 รายการ) 1 2 3 4