messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนธนาคารขยะตำบลเมืองรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้าน หนองผักก้าม หมู่ที่ ๑๓
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาพื้นที่บ้านน้ำภู หมู่ที่ ๑๐
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
กองทุนธนาคารขยะตำบลเมืองรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๑๓
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศผลคะเเนนการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
อบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วัดชลธาราราม บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
อบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
อบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า บ้านน้ำภู หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
อบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองผักก้ามหมู่ที่ ๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
อบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองได้จัดโครงการ อบต.เมือง เคลื่อนที่พบประชาชนในพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญอันเนื่องมาจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนสายหลังนปภ. – สี่แยกห้วยสีเสียด
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
กองทุนธนาคารขยะตำบลเมืองรับซื้อขยะรีไซเคิล บ้านโพนไทร หมู่ที่ ๙
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
1 - 20 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9