messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓ เดือนมกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ เดือนตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
รายละเอียดกแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน ๑ เมษษยน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1-2 เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 เดือนตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1