messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420 |
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1-3ตุลาคม 62 - มิถุนายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418 |
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 62 - กันยายน 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393 |
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 เมษายน 62 - มิถุนายน 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400 |
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 มกราคม 62 - มีนาคม 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384 |
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386 |
มาตรการเผยแพร่ข้มูลสารธารณทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401 |
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1