องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 483 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 460 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412 |
insert_drive_file อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 450 |
insert_drive_file การประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417 |
insert_drive_file การใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408 |
insert_drive_file การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1