องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file การใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file การประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
นายอาคม คณะศิริวงศ์
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร