messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเปิดให้โอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง[2 เมษายน 2567]
วันพฤหัสสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชาคมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านน้อยสนามบิน หมู่ที่ ๗[3 มีนาคม 2565]
วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมประชาคมฯ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓[2 มีนาคม 2565]
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชาคมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕[1 มีนาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดยงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564[12 พฤษภาคม 2564]
โครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)