messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement in ? Place Recycling สายอ่างน้ำพาว-บ้านน้ำภู บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ? บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement in ? Place Recycling สายอ่างน้ำพาว-บ้านน้ำภู บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ? บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารีเชื่อมหมู่บ้าน Ecohouse บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 322 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 392 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสนามบิน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแพ ซอยประชาสรรค์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสนามบิน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยน้ำพาว หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักก้าม ซอยศรีวิชัย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำภู ซอยวีระญา หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชรต ซอยตาสุข หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าตลาดเพชรเจริญ บ้านกำเนิดเพร หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการขยายไหล่ทางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านน้ำภู หมู่ 10 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำนาใหญ่ จำนวน 3 จุด ซอยนาใหญ่ บ้านสามแยก หมู่ 6ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลเมือง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการขุดตัดปรับแต่งดินสไลด์ (ทับสิ่งปลูกสร้างของประชาชน) บ้านท่าแพ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการวางท่อส่งนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักก้าม ซอยหลังเขา (ตาเปี่ยม) หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยเพชรรีสอร์ท หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยลุงหมัก หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากภู ซอยริมเลย (โนนศาลา) หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำภู ซอยหน้าฝาย หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ 16 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ 12 บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสนามบิน ซอยตาเส็ง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสนามบิน ซอยตาสุด หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักก้าม ซอยประชานุเคราะห์ 15 หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสะพาน-วัดป่าสันติธรรม บ้านน้ำภู หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างโครงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดศรีสว่างเทพอรุณ บ้านโพนไทร หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดบ้านกำเนิดเพชร บ้านเพชรเจริญ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทียมจันทร์ บ้านท่าแพ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำเนิดเพชร ซอยคุ้มทานตะวัน หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงตะวัน บ้้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนจำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้างว 3.50 เมตร ยาว 540 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร ซอยนาโป่งหว้า บ้านน้ำภู หมู่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยวก่า 2,370 ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่13 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ซอยข้างโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย บ้านหนองผักก้าม หมู่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยสนามบิน ซอยตาหนู หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมคันสระน้ำสาธารณะ (ถมดินคันสระ) บ้านสามแยก หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกำเนิดเพชร ซอยหนองสิม หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักก้าม ซอยหนองดินแดง หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
1 - 50 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3